Čas Ne-dělání

Čas Ne-dělání
***

(Žádná snaha, žádné napětí)

Prý cesta je cíl
a housenka není motýl
to život lehkost křídel vlastní,
proto někdy kukle zhasni.

19.10.2014

Chrysalis final 2
photolink

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~