Free Spirit

Markéta Černocká

 

praminky
marketa

market-profile

 

meet 3

Organizátorka zážit.akcí, lektorka rod.konstelací

map

˜ Brno, Česká Repubika

 

 

cooltext747694846 http://www.praminky.cz/, Facebook

 

Share2

~Organizátorka zážitkových akcí, terapeutka, lektorka rodinných konstelací

Živím se tím, co mě baví a naplňuje.

m-putov-ceskoukanadou13
~
Markéta nabízí putování a pobyty v přírodě, zážitkové akce, cesty do dalekých zemí, individuální terapie a účast na seminářích systemických konstelací, které pořádá pravidelně v BRNĚ, případně jinde.

 

~

Markéta své akce vidí takto:

“CESTA a každé Putování, ať už pěšky, na kole, na lodích nebo do zahraničí, je pro mě vždycky možnost předávat SVOBODU. Dávat každému svobodný prostor pro myšlení. Tolerance k jakýmkoli názorům, handicapům, výstřelkům.
Vedení do velké svobody právě tou spontánní nezajištěností akcí, do prostorů, kde nejsou jistoty, kdy nikdo nevíme, kde se bude spát a co přijde druhý den. Protáhnout lidi vším. Hodnota není jen v cestování, ale i v prožitcích. Učí to “nás zápaďáky” přijímat cokoli, zbavuje všeho lpění, což už je duchovní práce, jen podaná nenápadným způsobem.
Tímto cestováním se tvoří hluboké rýhy působící až do vesmíru, rýhy svobody ve vědomí. Na cestách lidi dostávají napojení na vyšší sféry, důvěru, že jsou i v nezajištěných a měnících se prostorách, stále v bezpečí. Zážitek objímání Přítomností celou dobu a prožitek nedokonalosti, která patří k životu na Zemi a jejíž přijetí proměňuje povýšenost (pýchu duší) v pokoru obyčejného bytí.”

cestaladhak

Cesta do Ladakhu 2016

FreeSpiritFlow doporučuje slavný FILM z cesty do Indie 2013

Slavný Film ZDE

Je dobré vědět… Kdo vlastně na PUTOVÁNÍ obvykle jezdí?

“Na akce přijíždějí muži i ženy nejrůznějšího věku a zaměstnání. (Nejčastější věk je mezi 28 – 45 lety). Vždycky mě moc baví vidět, jak si puťáky užívají třeba maminky na mateřské, které poprvé nechaly dítě doma a vydaly se samy ven.

Mnohdy se lidi velmi diví, že skutečně budou spát venku pod hvězdami v lese a jíst z hrnce na ohni. Sice to věděli, ale když na to dojde, stejně je to pro ně tak nové.

U každé akce je také obvyklé, že se účastní i jeden nebo více handicapovaných. To je skvělé pro ostatní! Když společnými silami vlečou invalidní vozíky, vodí nevidomé nebo jsou v nejbližším kontaktu s lidmi s mentálním omezením, každý si spontánně začne uvědomovat hodnotu svých zdravých nohou a smyslů. Jak úžasné je jít se jen tak normálně vyčurat a děkovat, že můžu sama bez pomoci. Necháváme se také dotknout velkou září duší s mentální retardací. A hlavně mají všichni zúčastnění výbornou příležitost procvičit zření duší v tělesných obalech a přestat vše hodnotit myslí.”

m-putovani-ceskou-kanadou-2013

Putování Českou Kanadou 2013

Co mohou lidé na putování zažít?

~Hry a  bezprostřední kontakt s přírodou
~Nové přátele
~Skupinu umožňující prožít pocit sounáležitosti
~Dny nabité netradičními zážitky
~Jedinečná místa
~Sebepoznání i zábavu

“Je to taková kombinace přesouvání se krajinou,  psychologie, spirituality, pohybu, umění, vážných i nevážných her a prožitkových aktivit v přátelském prostředí. Častá jsou i různá překvapení. Každé putování je malým nebo větším dobrodružstvím. Propojuji „duchovno“ s tábořením v přírodě..

Pouť není turistika, ani nejde o počítání kilometrů a navštívených památek. Pomocí her a cvičení nasloucháme, díváme se, oslavujeme a prožíváme přírodu venku i svět uvnitř. Spíme hromadně pod širákem = v tisícihvězdičkovém hotelu, případně pod plachtami. Táboření bývá „načerno“, poutnické, skryté. Putujeme krajinou pěšky s batohy na zádech. Skupina mívá kolem 20 účastníků.”

market-akce

Více o prožitkových akcích, včetně odkazů na videa ZDE

VIDEO PUTOVÁNÍ ZDE

Dále Markéta pořádá pravidelně konstelační semináře
Co konstelace přináší účastníkům?

“Rodinné konstelace umožňují nahlédnout do nitra člověka a v podvědomí odhalit to, co jsme doteď neviděli. Přináší možnost uvidět obrazy svého vlastního nitra i dosud skryté širší souvislosti z rodu. Uzdravit situace a postoje, transformovat starou bolest, uvolnit tok energie. Pocítit SÍLU svého rodu. Přinést podporu pro změny v životě, radost, uzemnění, rozšíření vědomí, větší citlivost, změnu myšlení, vystoupení ze starých vzorců. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly. V konstelaci se během hodiny odehrají události, které by se jinak děly třeba roky.

Pomocí systemických konstelací lze nahlédnout nejen na rodinu a partnerství, ale třeba také na nesoulady na pracovišti, peníze, nemoci, jednotlivé části těla či osobnosti. Téma účastníků může být tedy zdravotní, partnerské, rodinné, pracovní či jiné. Pro každého bývá přínosem účastnit se i témat ostatních, která se často týkají i nás samých. Záměr klienta a atmosféra podpory celé skupiny dodává konstelaci hluboký účinek. Řešení se dotýká i všech ostatních zúčastněných – zástupců i pozorovatelů. Poučení přichází pro celou skupinu.

Tento zvláštní styl práce se nazývá fenomenologická metoda. Je to vlastně prosté setrvávání v PŘÍTOMNOSTI a její čtení. V každé chvíli si dovoluji nevědět a s důvěrou čekám na inspiraci, která se dostaví ve formě vnitřního obrazu, pocitu, jemnou změnou na mém těle nebo se ukáže na předmětech a lidech okolo – a pak mluvím, dokud slova tečou. Osobnost a vědomosti u toho nesmí překážet, potřebuji jen co nejvíc prostupné a projasněné své tělo, přes které přiteče, co má být zrovna klientovi a skupině ukázáno.”

konstel-market konstelace-v-ritualu16

Konstelace na Domečku a v Rituálu 2016


Něco ze životopisu Markétky

Organizovala hry a zábavu pro děti ve svém okolí již mezi svými 10-14 lety života v rodném městě Jindřichově Hradci.  Poté v dalších min. 7mi letech intenzivně  jezdila výlety a vandry s kotlíkem a karimatkou po Česku a Slovensku… byla poutníkem po zapomenutých krásách vlasti.

 

Dostudovala pedagogickou fakultu v Brně a poté vyučovala zejména přírodopis na několika základních školách v okolí. Od 21- 28 let ji pohltila organizátorská činnost pro hnutí Brontosaurus.

Je zakladatelkou základního článku Svízel přítula, kde se věnovala předsednictví a organizování nejrůznějších pracovních a prožitkových víkendovek pro rozvoj člověka, táborů pro mládež i dospělé, kurzů na stmelení školních kolektivů, výletů, putování, výprav.

Markéta říká: “Jsem týmovým „hráčem”, tvořím vždy jako iniciátor ve skupině lidí. A skrz nás přitékají nové hry a nápady..”
Učila se také u Instruktorů Brno.

Po vstupu do svého pátého sedmiletí byla životem dovedena vyučovat do brněnské waldorfské školy. Téměř dva roky se vyvíjela v tomto zajímavém společenství dětí, rodičů a učitelů. Prožila propojení sahající daleko nad pracovní rámec běžného učitele.

Po odchodu ze školství několik let pracovala s mentálně retardovaným Danielem jako asistentka, k tomu intenzivně studovala, proměňovala se, cestovala do dalekých zemí, doma přijímala klienty na individuální terapie a každý měsíc pořádala semináře systemických konstelací a jiné různorodé akce.

Nyní v šestém sedmiletí život a tvoření pokračuje.
Markéta popisuje:

“Živím se tím, co mě baví a naplňuje, tvořím podle vnitřního vedení.  Jsem na Svém místě a odtud nabízím provázení konstelacemi a terapiemi. Do toho si užívám organizování zážitkových akcí a putování s lidmi s tábořením v přírodě – pěšky, na kolech i na lodích – se spaním venku, vařením na ohni a programem, kam také zařazuji „své“ umění. Propojuji Ducha s hmotou, Nebe se Zemí.”

Zdrojhttp://www.praminky.cz

cesta-do-jugosky-16

Cesta do Jugošky 2016

list

Markéta, jako mnohý ´free spirit´:)  také tvoří poeticky, některé ukázky najdete v naší sekci Poetiky, více Markétka sama zde:

“Verše dodávají myšlenkám cit. Když to, co vyjadřuju, v sobě i cítím, pomáhá mi to transformovat některé věci v sobě. Jak se to rýmuje, tak si to i dobře pamatuju. Pak moje básničky ve mně zní a proměňují mě…”

http://praminky.cz/basnicky

list

Logo2

cooltext749807869 ing Mgr. Markéta Černocká / Setkání s Markétou

“…Na tvých akcích nejvíce obdivuji tu ladnost organizace, to splývání s proudem, a jak má vše dokonalé boží načasování. V pravý čas přijde přístřešek, v pravý čas zajistíte jídlo, v pravý čas přijde podpora přátel, síla kruhu, blízkost a sdílení dobrého i čehokoliv náročného. Jakoby to byla samozřejmost… ale je i není a s pokorou vše přijímám jako dar přítomnosti a v mnohém se tomu učím ze Tvých dovedností a díky Tvé schopnosti přijímat hojnost Vesmíru a pospolitost Duší. Umíš propojit světy, zařadit handicapované do každé akce a účastníkům pomoci se spojit srdcem, vidět Srdcem..

Z konstelací mám zase tyto zkušenosti:

 Vždy velmi cenná zkušenost ve své jemnosti a prostoupenosti éteričnem. Vnímám zde často hluboká témata a objednávky účastníků v kruhu, jež Markéta umí příjemně propojit v poli přítomnosti, (případně někdy také intuitivně hudbou, kytarou, dle situace…)

Za jejího vedení je mi umožněna vidět pravda. Mé první setkání s Pramínky proběhlo o Silvestru 2011, benefit mé konstelace jsem vnímala po celý další rok 2012.

Nahlédněte na náš rozhovor níže”:

 


Dobrý den, milá Markéto,
Domnívám se, že tvé akce a radost ve společenství přátel již nyní dosahuje přenádherných chvil a slova na pojmutí toliké krásy jsou docela málo, přesto když přidáš fantazii, mohla bys popsat, jak si představuješ takovou ideální akci s takto vesele laděnými lidmi třeba za 5let? Co vše by se dělo na úplně snové akci dle tvých představ?

 


Lidi přijíždějí vlakem na krásné místo pod horami. Od nádraží je vezeme na několikrát v přívěsném vozíku za autem. Na louce u potoka stojí velký dřevěný srub. Začíná desetidenní prožitková akce, která ty lidi hodně promění. Prvních pár dní se střídají hry, meditace, netradiční sporty, divadlo, hudba, zpěv, malování, tvoření, spolupráce, vše venku v lese, v potoce, na louce. Potom vyrážíme na nekolikadenní pěší pouť přes hory, spíme ve stanech, vaříme na ohni, navštěvujeme silová místa a necháme na sebe působit vše, co přichází. Pokračujeme v hrách a tvoření a sdílení. Zásobujeme to polní kuchyní, doprovázíme autem s nejrůznějším zajímavým materiálem. Dva dny splujeme nějakou divokou řeku na kánoích a také cestou zažijeme nějaké nebezpečné dobrodružství. V posledních dnech se vracíme  na základnu a společně vytvoříme dílo, které dosáhne k veřejnosti – divadelní představení, koncert našeho zpěvu, výstavu, hru pro veřejnost nebo promítání, ale hlavně u toho budeme přítomní, aby si to záření, které budeme vyzařovat, mohli nasát i jiní.

 

 

Co je tvou největší motivací a důvodem proč děláš konstelace, a pak co tě těší na prožitkových akcích, které již mnoho let organizuješ? (kolik vlastně let?)

 

 

Moje motivace vychází z touhy Duše tohle dělat. Té touze jenom neustále dělám prostor. Ta energie je silná, cítím ji od mala. Přišla jsem na Zem tohle žít. Dělám to, co jsem přišla dělat. Těší mě, že při své práci můžu plynout v proudu. Že nemusím nikde sedět v kanceláři a dělat nějaké práce, které by mě stahovaly. Můžu se jen ladit, co by mě ještě bavilo dělat, a pak to udělám. A většinou se najdou lidi, které to baví taky. Baví mě být s lidmi, tvořit z vhledů, které mi přicházejí, být v pohybu a dívat se, jak se vše kolem mění. První akci pro dospělé jsem vytvořila v čerstvých 18 letech, hned jak jsem mohla. Ale pamatuju si na sebe ve svých 9 letech, už tehdy jsem měla propracovaný systém velmi pestrého programu pro děti kolem mě. Já jsem se pro to už narodila.

 

 

 

 


Mnoho dobrých věcí v životě přichází zdarma. Pomáhá, pokud je vidíme a vážíme si jich v každodenním životě, … Sdílel bys jaký druh věcí a přírodních aspektů oceňuješ ve svém životě?

 

 

Přírodní aspekty… doteky bosých nohou země a spaní na zemi, nechat se léčit zemí.

Pití vody ze studánek a celoroční koupání v potocích a říčkách, nechat se léčit vodou.

Nadechování vůně borovic nebo vlhkého vzduchu po dešti.

Často zapaluju ohně. Oheň dá světlo, teplo, vaříme na něm jídlo, živíme tělo. Oheň předá teplo zemi – kamenům. Kameny políváme vodou a nadechujeme uvolněnou páru, očišťujeme tělo díky všem živlům.

A modlitby do vyšších světů, spojování s nehmotnými bytostmi, které nám pomáhají a učí nás. A východ a západ slunce a hvězdy na obloze.

 


Děkuji Ti, Markéto, za Tvůj čas a sdílení
/podzim 2016/

 

 

Zde sdílíme pár dalších inspiračních fotek a videí:

cesta-do-nepalu-16 cesta-do-nepalu16

Cesta do Nepálu 2016

cestaladhak16

Cesta do Ladakhu 2016

kola-lode-rodiny-16 kola-lode-rodin16 kolaloderodiny16 kolaloderod16

 

 

 

 

 

 

Kola, lodě, rodiny 2016

~

tabor-pro-seniory-16

Tábor pro Seniory 2016

market-akce-3market-potni

 

market-podium

market-putovani

 

market-zpev

 

plavba-po-bat-k-15

plavba-po-batov-kan-15

 

 

 

 

 

Plavba po Baťově kanále 2015

plavba-po-batove-kanale-15

po-proudu-trebon-rek15 po-proudu-trebonskych-rek-215-predstaveni

 

 

 

 

Po proudu třeboňských řek 2015 / Improvizační divadlo v domově důchodců

 put-cesk-kanadou13

Putování Českou Kanadou 2013

putovani-k-tajemnym-balvanum16

put-k-taj-balv16putovani-k-tajemnymbalv16

 

 

 

 

 

 

Putování k tajemným balvanům 2016

zahranicni11_vsem

Všichni jsou vítáni

silvester-cizkrajov16

Silvestr Cizkrajov 2016

silvestr-cizkrajov

Silvestr Cizkrajov 2016

CESTY DO ZAHRANIČÍ

“Cesty do vzdálených krajin jsou poutě na určitá silná místa. Zároveň jsou iniciačním aktem. Jak se dotkneme chodidly těch míst, tak se něco spustí, pokud jsme tam kdysi žili. Dotknout se míst dávných civilizací je transformační. Necháváme na sebe působit jejich energii, necháváme je promlouvat, spojujeme se s nimi, rozpomínáme se, čerpáme z moudrosti a paměti míst.

Cesty do dalekých krajů jsou dobrodružné, vnějšně i vnitřně poznávací. Umožňují ochutnat země takové, jaké jsou. Bez cestovek a zázemí. Procházíme starobylá místa, prociťujeme památky, dotýkáme se země, smýváme prach v mořích.

Cesty pořádám pro malé skupinky kolem 10 osob, vzhledem ke sdílení společných jednoduchých ubytování, snadné přesuny veřejnou dopravou, vaření, individuální přístup. Pobýváme na svatých místech různých náboženství i jiných silných kulturních i přírodních místech. Po večerech zpíváme, sdílíme v kruhu, čteme si o historii, promítáme malým dataprojektorem tematické filmy.”

VÍCE ZDE

 

 

FreeSpiritFlow užívá a vřele doporučuje: http://cooltext.com/

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Veselý

pavel

meet 3
Psycholog, konstelátor

map

 

˜ Brno, Česká Repubika

 

 

cooltext747694846 http://www.cestouksobe.cz/

 

 

Share2

 

 

 

 

PSYCHOLOG – KONSTALATÉR, LEKTOR ROZVOJOVÝCH SEMINÁŘŮ

” Cestou k sobě – dojdu k tobě “

Podstata toho, co nabízí, je shrnuta již v podtitulu loga. Přes studium psychologie a psychoterapie, praxi v pracovní i soukromé psychologii a personalistice, v regresivní terapii a nyní hlavně v rodinných konstelacích se Mgr.Pavel Veselý intuitivně a s otevřeným srdcem pohybuje na poli léčení lidské duše.

“Cestou k sobě, dojdu k tobě”  Pavel říká: “To vychází z (nejenom)mé zkušenosti, že poznání a přijetí sebe a všeho, co k nám patří, je podmínkou pro jakýkoli další duchovní postup. Resp. pro vědomý život na Zemi.

Vše, čím procházím, vše, co nabízím, má společného jmenovatele: „Prožívání Skutečnosti v Pravdě Přítomného okamžiku“. Tento přístup prolíná individuální terapií i všemi semináři.

My lidé často, byť nevědomě, utíkáme před sebou samými. Až po přijetí sebe, zcela přirozeně, přichází propojení s ostatními, s partnerem, dětmi, rodinou, přáteli, Životem, Zemí, …”

Zdrojhttp://www.cestouksobe.cz/o-mne

Zde zajímavé články k seminářům a aktuálním tématům.

list

Pavel, jako mnohý ´free spirit´:)  také tvoří poeticky, některé ukázky najdete v naší sekci Poetiky, více Pavel sám zde:

“Básničky, to jsou pro mne veršované modlitby. A mezi nimi také, honosně nazváno, milostná poezie – dokazujíc, že žena je velkou inspirátorkou muže. A v poslední době také, honosně nazváno, rodičovská poezie. Cítění a prožívání, které, vloženo do veršíků, zdá se mi býti snadněji sdělitelné. Při tom však jde o sdělení často nepřímé či víceúrovňové a při opětovné aktivaci modlitby je třeba vnímat mezi řádky, jako v celém Životě. Tak zůstává neurčitý prostor pro to, jak a do jaké hloubky ten který příjemce modlitby bude rezonovat s tím, co bylo do těchto slov vloženo. Budiž nám to k užitku …”

http://www.cestouksobe.cz/tvorba

list

Logo2

cooltext749807869 ing Mgr.Pavel Veselý / Setkání s Pavlem

“…Obdivuji tvou schopnost plynout lehce s ženským principem na vlně intuice a naslouchání. Rozpoznáváš rychle, co je v každý moment to důležité pro účastníky a adaptuješ to na jejich individualitu. Cítím v tom respekt a úctu vůči druhým bytostem.

Jsi první u koho vidím dvoj-efekt konstelačně-psychologický, totiž to, že už na židli při zakázce dáváš prostor prožít pohyby Duše v konstelaci jak klientovi tak zástupci, je to božské. Ten prožitek na vlastní kůži, že něco funguje, když to učiním ihned a poctivě, dává novou dimenzi přítomnému okamžiku za prvé (neb informační pole ihned dostává novinku do ´ruky´), a za druhé to nelze zapomenout! .. Po takovém prožitku v praxi prostě vím, co mám doma dělat a déle to uchovám v paměti pro ´nové koleje´.

Nahlédněte na náš rozhovor níže”:

 


Dobrý den, milý Pavle,
Tvou práci vnímám jako důslednou a něžnou. Důslednou, protože pomáháš lidem k opravdovosti, jak říká tvé logo- “Cestou k sobě..” důsledně pomáháš také k upřímnosti neutíkat sám před sebou, před svými strachy. A něžnou, protože pomáháš otevírat srdce, plyneš za účasti své intuice, a nikoho a nic nehodnotíš. To vše ses naučil mnohaletou praxí, a také důkladným zájmem prozkoumat a žít naplno své vlastní psyché. Prozradil bys prosím, co tobě osobně pomáhá, když se někde zamotáš, cesta se ztratí, když zrovna probíhá ten proces znovuobjevení/zrození nového ‘know how’ do tvé praxe pro tebe a pak teprve dále pro klienty?

 


Hezky jsi to vystihla, Nel. Tím, jak jsem se v průběhu let snažil dostat ze svých „zamotání“, jsem získal zkušenosti, které teď nabízím při práci s klienty. Byly to dlouhé a intenzivní roky.  Samozřejmě nejsem dokonalý a stává se mi i dnes, že v důsledku nějaké náročné situace zatuhnu a přestanu proudit. V takovém případě dělám to, co učím ostatní. Jsem s tím, co se děje. Sleduji své pocity a neutíkám od nich, i když jsou nepříjemné. Povídám si s nimi. Jsem k sobě maximálně upřímný. Přiznám si, ale opravdu si přiznám, když mne třeba někdo naštval, když jsem se něčeho zalekl, když jsem nevěděl, jak reagovat, když jsem se v nějaké situaci cítil trapně atd. Je úžasné, jak upřímnost k vlastním procesům uvolňuje a rozprouďuje. Kdo nezažil, nepochopí …

Tenhle pravdivý přístup k tomu, co se v našem Životě děje, se stále učíme i s manželkou v našem vztahu. Když se jeden druhého dotkneme, řekneme si to co nejdřív, nečekáme, až to někdy v budoucnu bouchne. Vnáší to mezi nás krásnou harmonii a porozumění. 

 

Co je tvou největší motivací a důvodem proč děláš konstelace, proč děláš psychologa?

 

 

 

Na studium psychologie jsem šel v době, kdy u nás jiné možnosti seberozvoje ještě nebyly, tedy ihned po revoluci. Lákalo mě poznání tajemného lidského nitra. To, čím se zabývám v současné době, už s klasickou psychologií nemá příliš společného.

Když jsem poprvé viděl a zažil konstelace, bylo mi jasné, že to je něco zcela jiného, než jsem znal ze školy. A mnohem přínosnějšího. Konstelace nejsou běžná metoda pro terapii či seberozvoj. Tuto oblast přesahují, do řekněme, duchovní sféry. Konstelacím se věnuji proto, že mne neustále rozvíjí a obohacují a proto, že vidím, jakým přínosem jsou pro klienty. Každý lektor do konstelací vnáší svůj přístup, proto je třeba rozlišovat samotné konstelace a způsob jejich uchopení lektorem, což je velká škála možností.

 

 


Mnoho dobrých věcí v životě přichází zdarma. Pomáhá, pokud je vidíme a vážíme si jich v každodenním životě, … Sdílel bys jaký druh věcí a přírodních aspektů oceňuješ ve svém životě?

 

 

V současné době je to na prvním místě náš syn. Poznávám to, co se dá pouze zažít, teoretický rodič neexistuje. Prožívám vděčnost, lásku, zodpovědnost a připomínám si nevlastnění.

Stejně tak je to vztah se ženou. Dnes je, zítra být nemusí, neznáme svoji budoucnost a budoucnost našich blízkých.

Tedy vztahy – těch opravdových a hlubokých je mezi lidmi žalostně málo.

Jako kluk jsem trávil každý víkend v lese, často na stromech. Úchvatné jsou pro mne přírodní scenérie, které vidím a slyším ve městě i mimo něj.

A samozřejmě podpora z tzv. vyšší, nehmotné sféry. Bez tohoto propojení by můj život vypadal zcela jinak.

img_1268

Děkuji Ti, Pavle, za Tvůj čas a sdílení
/podzim 2016/

 

 

FreeSpiritFlow užívá a vřele doporučuje: http://cooltext.com/