Touch of nature

Co jen jaro umí

Co jen jaro umí

Jak citrónová tráva
jasnou svěžest dává
Nový moment, nový dar
Novost rozbaluje lásky tvar.

Čmelák plachtí, tu zas spadne
i slepýši Jaro vládne
Nad ním pěvec zahloubán,
hle, život sám
zas vřele zván
Barvou hraje další květ
roztančí hned celý svět.

Dovolím si proto víc,
vyjít také do ulic,
světem si jest každý sám,
něžně volím, co v něm mám
když srdcem jaro také dám.

Duben 2016

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

První jarní den

PRVNÍ JARNÍ DEN

Tancuje listí v teplém vánku
Žluťáskům křídla prosvítají
Vážka mává křídly spánku
Touhou se dvě vítají

Každá píseň tvoří pár
Nová epocha je dar
Když země dechem náruč otvírá
Námrazy mechu rychle ubývá
Svítí jasnou zelenou
Vůni jara nesenou.

 20.3.2016

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Potůček

Potůček

Tak tichý, jakoby skoro nebyl
a přesto – přijdeš blíž –
kde Život zurčí jemnými záhyby,
kde kaštanově hnědá veverka tiší žízeň.

Ona a vážka.
Krátké oživení obrazu sebe sama,
nový smysl starého
semínko neseno padáčkem chomáčkem,
darem léta.

Žloutnoucí listoví
první odvážná oběť hojnosti
vlastně…
je zde hluboce voňavě…

Pozdní léto 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Uvnitř Ticha

Uvnitř Ticha

Rozpuštěný prostor i čas
Země šeptá,
když hladí bosé kroky,
když z kořenů klidu
živí tichý růst,
když podmanivým dechem
podstatu sebe sama vypráví.

Stéblo stojí, s větrem tančí, roste
Své vlastní písni naslouchá,
Přijď slunce, přijď déšť!
Uvnitř klid nehybný zůstává.

Když hřejivý polibek listovím prosvítá
tu skrze něj burácí temně šedivá
A přítomný klid, v podstatě své rozpuštěn
v bezbřehý mír, jež vlny hromobití  unáší,
zpěvem hlasitým sebe tak vyjádří

A tak Země šeptá,
když hladí mokré kroky,
když se stéblo
o stálou nestálost opírá,
když podmanivým dechem
o podstatě Ticha povídá.

/Moment, kdy vše tiše stálo a oblohou procházelo slunce, modro, šedá, černá, hromy a déšť../

Červen 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Prvomájový

    Prvomájový….

        Deštěm projasněn hvozd i háj
kapky co hladí
plný a živý
Nejkrásnější  Slimák na cestě

    Na každém kroku malé zrcadlo
– z palety Jara –
kreslí obraz  nejjasnější zelenou

V jemně tkaném modro šedém závoji
hřeje dnes Sluníčko
pilní ptáci, přímý let, jasný cíl i celý svět

Nad vstupní branou májově voní
Třešeň Divoká…

1.5. 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Uvnitř i vně je Aprílově

Uvnitř i vně je Aprílově

Bílá a Žlutý
Hravá a Živý
Směle a koketně
Prvosenky na světě

V bouři té větrné
Vločky je na tváři zamrazí,
když krystalky dešťové
na ‘Okno’ mé narazí
Tvář krajiny se otáčí,
zdáli jiná než zblízka
Tu z očí do očí
po jistotě se stýská…

Mrazuvzdorně Slunná
přichází na volenku Luna
Mrazivě Slunečný
jen zdánlivě netečný

On valčíkovým krokem,
Milující šarmem, dílem
nabízí  vše – novým rokem!
Tancem, jež možná je svým Cílem
– tou vzácnou hudbou
snoubí Apríl každý pár
Když Zima s Létem se prolnou,
dostává Život vzácný Dar.

BELTAINE
30.4. 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Aprílové Procitání

Aprílové Procitání

Ve hře na schovávanou
vykresluje Sluníčko šedivého Beránka.
Lesknou se zlatavá vlákna osmi-nohých,
jak němý úžas prostupuje lehkost díla.

Vidíš? Procitají v oceánu hnědého listí…
Běhají sem a tam,
pod lístky a přes,
kde v dokonalém protikladu beznohý
v nutnosti otevře svá víčka.

To chladivý polibek větru
zas odfoukl staré o kousek dál
a na křídlech nových začátků
ozvalo se ptačí volání.

Duben 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Jarní Doteky

JARNÍ DOTEKY

VENKU NAOKO POZASTAVEN ČAS,
VZDUCH S PŘÍSLIBEM ŽIVOTA,
JEŽ POZVOLNA OTEVÍRÁ OČI TĚSNĚ POD POVRCHEM ZEMĚ,
VZDOUVÁ MATEŘSKÉ HRUDKY HLÍNY

A VENKU – TICHO.

JEN PTAČÍ DUŠE ŠEPTAJÍ NÁZNAK
SVĚTLA DNE A TEPLA NOCI
KDYŽ PROLÉTNOU ČTYRROČNÍ BRÁNOU…
.. BOSÝMA NOHAMA, VIDÍM SE PROCHÁZET TOU KRÁSOU..

Únor 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~

Květina

cooltext220251241590415

Letos jarní rovnodenností NOVÉ období začalo,
snad tehdy – ve SLUNEČNÍM RYTMU – semínko se počalo.
V jasu letního slunovratu semínko dotklo se země,
když HVĚZDNÁ ENERGIE snášela se do těla jemně.
Na podzim to semínko, co od léta v zemi spalo,
se zavrtělo, obrátilo, v tom čase se probudilo.
Dnes o zimním slunovratu, v té nejtmavší době
z něj vyklíčila, zavoněla, LÁSKA K SOBĚ.
KVĚT ŽIVOTA – orchidej – vzácná moc,
rozvíjí se, rozkvétá od slunovratu do vánoc.
Jak doba, tak květina je tu prostě nová,
to ví posvátná hora, co v nitru ženu chová.

Prosinec 2011

Profil

~
Mgr. Markéta Černocká
Organizátorka zážit. akcí, lektorka rod. konstelací, terapeutka
http://praminky.cz/
Motto: Zachovat lásku, ať se děje co se děje

~

Zemi

cooltext220247121254137

Žhavé jádro ve středu Země,
pojím se k tobě, i ty jsi ve mně.
Prosím tě, transformuj, co možné je v tomto čase,
prosím, ať uzřím se v zrcadle ve svojí kráse.
Mé tělo TADY se ze Země zrodilo,
díky, že JSI, abys v TEĎ mě spojilo.
Nosím tě v sobě, ty dáváš mi znamení,
tajemství pevnosti ukryté v kameni.

Září 2010

Profil

~
Mgr. Markéta Černocká
Organizátorka zážit. akcí, lektorka rod. konstelací, terapeutka
http://praminky.cz/
Motto: Zachovat lásku, ať se děje co se děje

~