Craft & Art flow

Kreativitu vnímám jako proud energie,

je neustále k dispozici, lidem, přírodě… dává vznik živoucímu a jedinečnému díky otisku naprosto neopakovatelné indiviuality….

oblázek v řece, variace motýlých křídel, Slunce jež namaluje 100 různých lidí,
stejná píseň jež zazpívá 100 lidí a 1 člověk jež stvoří 100 písní,
zpěv každého jednotlivého ptáka, obloha dnes, obloha před hodinou, obloha za 5minut,
každý list a semínko rostliny, tváře lidí..

KREATIVITA JE JAKO MILOVAT SE S VESMÍREM