Potůček

Potůček

Tak tichý, jakoby skoro nebyl
a přesto – přijdeš blíž –
kde Život zurčí jemnými záhyby,
kde kaštanově hnědá veverka tiší žízeň.

Ona a vážka.
Krátké oživení obrazu sebe sama,
nový smysl starého
semínko neseno padáčkem chomáčkem,
darem léta.

Žloutnoucí listoví
první odvážná oběť hojnosti
vlastně…
je zde hluboce voňavě…

Pozdní léto 2015

Profil

fb

~
Nel the Hippogryph
FREE SPIRIT / SVOBODNÝ DUCH
http://freespiritflow.com/
Motto: Play – joy – care; life is suppose to be FUN

(Hravost, radost a péče; život má být ZÁBAVOU)

~